„Клиника за дребни животни“ към ВМФ при Тракийски университет

Клиниката за дребни животни в град Стара Загора е меката на ветеринарната медицина в България!

Ветеринарна “Клиника за дребни животни” към ВМФ при Тракийски Университет, град Стара Загора е първата по рода си университетска ветеринарна клиника в България. Тя покрива всички аспекти на ветеринарната медицина за домашните любимци  според комисията за европейска акредитация.  В клиниката работи екип от ветеринарни лекари  с клиничен опит в различни области на професията. Обособени са специализирани кабинети по хирургия, акушерство, вътрешни незаразни болести, инфекциозни и паразитни болести. Лечебното заведение разполага със зали за рентгеноскопия и рентгенография, ехография, ендоскопия, клинична лаборатория, асептични хирургични зали, изолатор и стационар.

В кабинетите по хирургия се извършват голям набор от хирургични манипулации и операции за лечение на дребни и екзотични животни.

Спешното отделение дава възможност за кислородотерапия,  интубация на критични пациенти, изкуствено поддържане на белодробния капацитет, инвазивно и неинвазивно мониториране на жизнените показатели. Кабинета е оборудван и с апарат за електрокардиоверсия (електро шок). Дългогодишните проучвания в областта на хемотрансфузията позволяват да бъде извършвано рутинно кръвопреливане, което се предхожда от тестове за кръвногрупова съвместимост.

Многофункционалните хирургични зали и сектор за реанимация дават възможност за извършване на сложни операции и лечение на  пациенти в критично състояние. Ортопедията, неврохирургията и хирургията на меките тъкани са на европейско равнище. Прилагат се разнообразни оперативни техники в това число и ламинектомия. Хирургията на меки тъкани включва: хирургия на стомашно чревен тракт, гръдна хирургия, онко хирургия, лицево – челюстна хирургия, ранева и реконструктивна хирургия, пластична хирургия и др. Операциите се извършват под инхалационна анестезия, при постоянно мониториране на жизнените показатели.

Развити са и по – малко популярни направления във ветеринарната медицина като денталната медицина – консултации и подготовка на профилактични програми, почистване на зъбен камък с ултразвуков скалер, ендодонтско лечение, ортодонтия, протетична стоматология (изграждане на коронки), простодонтия, офталмологията – директно и индиректно офталмоскопиране, ирисна диагностика, електроретинографията, факоемулсикаторно отстраняване на лещата, тонометрия и др.

Лекуват се много видове екзотични и диви животни – влечуги, птици и дребни бозайници.  Работи се в областта на патологията при зайци и гризачи – дентални, ортопедични, дерматологични и  незаразни заболявания.

Предстои модернизиране на отделението за следоперативна физикална терапия, което ще позволи цялостна рехабилитация на  всички пациенти в постоперативния период.

Отделението по акушерство, гинекология и репродукция разполага със собствена операционна зала. Рутинни манипулации и операции са ехографска диагностика и мониториране на бременността, цитологична диагностика, планови и спешни цезарови сечения, оперативни манипулации на мекия родилен път, изготвяне на спермограми, андрологично изследване, изкуствено осеменяване, диагностика и терапия на заболявания на млечната жлеза, неонатология и  др.

В отделението по вътрешни незаразни болести се извършват диагностика, мониторинг и терапия на кардиологични, пулмологични, нефрологични, урологични, гастроинтестинални и ендокринни заболявания на животните за компания.

Образната и лабораторна диагностика в рамките на КДЖ включва:

  • Лабораторни изследвания– пълна кръвна картина, ДКК, биохимичен профил, анализ на урина, изследване на синовия, изследване на цереброспинална течност,  изолиране на бактерии, изготвяне на антибиотикограми, посявки за гъбички (дерматофити), паразитологични тестове (включително за Дирофилария), бързи серологични тестове, цитологични и патохистологични изследвания на тумори, и др.
  • Рентгенография и рентгеноскопия –работи се с дигитализираща рентгеновия образ система, апарат за ретгеноскопия и стоматологичен рентген. Освен нативните рентгенови изследвания се извършват и  такива с позитивни и негативни контрастни средства – контрастно изследване на храносмилателната система, миелография, екскреторна пиелография, уретрография и цистография.
  • Ехография- включва подробно изследване на коремни и гръдни органи (ехокардиография), диагностика на бременност,  инвазивна диагностика – биопсия от вътрешни органи, пунктиране на цисти под ехографски контрол и др.
  • Ендоскопия се използва за изследване на хранопровод, стомах, ректум, трахея (фиг.7).
  • Видео – ото и риноскопия – чрез малка камера и светлинен източник се извършва изследване на външния ушен канал и носната кухина при кучета и котки, и устната кухина при гризачи. Методът е особено подходящ за отсраняване на чужди тела, диагностика на дентални малформации и биопсия.
  • ЕКГ– електрокардиограмите са незаменими при диагностиката на кардиологичните заболявания.

Хоспитализацията на пациентите по предписание на лекуващия специалист не се заплаща. Това правило важи и за първите два дни от следоперативния период, при условие, че той се провежда в същото лечебно заведение.

Лабораториите по бактериология, микология, цитология, хистология и патоанатомия значително разширяват възможностите за адекватна и точна диагноза.  Предстои апробиране на методики за PCR диагностиката на бактериалните инфекции при животните.

В Клиниката за дребни животни се обслужват пациенти, които идват за диагностика и лечение от цялата страна. Осигуряването на медицински услуги на изключително високо ниво дава възможност за повишаване качеството на обучение на бъдещите ветеринарни лекари.

От ветеринарния факултет при Тракийски университет в Стара Загора са излезли едни от най- големите специалисти в България.  Клиниката работи на най- ниските цени в град Стара Загора и предлага най- високо ниво на качество в България. 

Не се колебайте да заведете Вашия домашен любимец на правилното място, когато се наложи. Във ветеринарна “клиника за дребни животни” той ще бъде в сигурните ръце на най- големите специалисти в страната.

ВАЖНО!!!   Студентите не участват пряко в лечението на животните.

За повече информация се обадете на телефон: 042/699 671; 042/699 677.